قوانین

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
  • پس از ثبت دامنه امکان تعویض آن وجود ندارد و چنانچه قصد تعویض دامنه رو دارید باید مجدد اقدام به خرید یک دامنه جدید نمایید.این موضوع از سمت ما نیست و در سرتاسر دنیا زمانی ک یک دامنه صادر میگردد امکان ویرایش نام آن وجود ندارد….